Reminder: opgeven voor koffie-uurtje online vrijdag!! De link wordt morgenvroeg verstuurd

Reminder: opgeven voor koffie-uurtje online vrijdag!! De link wordt morgenvroeg verstuurd

Donderdag 10 februari 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij nodig ik u van harte uit voor ons online koffie-uurtje op vrijdag 11 februari van 9 tot 10u! Dit keer kunt u kennis maken met ons ONZE team. U kunt zich aanmelden voor de link door mij een e-mail te sturen.

Wat is de ONZE aanpak? Zeven basisscholen verspreid over Rotterdam werken vijf jaar lang (2019-2024) aan de ontwikkeling van een nieuwe aanpak, gericht op de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

Dit zijn een de overkoepelende doelen:

➢ Een sterke school met een sterk team;

➢ De ontwikkeling nieuwe werkroutines onderwijs-zorg;

➢ Goede verbindingen met externe zorgpartners;

➢ Optimale schoolloopbanen, gelukkige kinderen en tevreden ouders

Op alle scholen zitten in elk geval de schoolleider, de intern begeleider(s) en de gedragswetenschapper in dit team.

Hoe ziet die aanpak op de Hildegardisschool eruit?

De gedragswetenschapper bij ons op school is Lizzy van de Berg. Zij is met zwangerschapsverlof en wordt op dit moment vervangen door Jeroen de Jong. De gedragswetenschapper (in dienst van PPO Rotterdam) maakt deel uit van de schoolorganisatie en werkt nauw samen met de schoolleiding en intern begeleiders. Ook vervult de gedragswetenschappers de rol van schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband PPO Rotterdam

De intern begeleiders zijn juf Linda Urbanus (peuters, groepen 1 t/m 3), juf Simone de Zeeuw (groepen 4-5) en juf Margreet Boudeling ( groepen 6 t/m 8).

Daarnaast zijn er drie ONZE-assistenten: juf Laura Wessels (groepen 1 t/m 4), juf Kiki Bruidegom (groepen 5 t/m 7) en juf Debby van Deursen (groepen 8). Ze bieden ondersteuning aan individuele of kleine groepjes leerlingen op verschillende gebieden, in de klas en daarbuiten. Bij ons gebeurt dat ook vaak in ONZE kamer.

Naast de ondersteuning op welzijn & welbevinden en executieve functies worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe vormgeving van de plus- en de klusklas. We hebben contact gezocht met andere scholen om ervaringen uit te wisselen. Het beleidsstuk wordt geschreven, de materialen zijn aangeschaft en de gesprekken met de leerkrachten en intern begeleiders vinden plaats. Dit heeft even tijd gekost omdat we hebben gekozen voor kwaliteit en niet voor even snel iets neerzetten.

We hebben voor twee dagen in de week een maatschappelijk werker: juf Heidi Krijgsman. We hebben hiervoor gekozen omdat we ervaren dat problemen die soms thuis spelen voor de kinderen doorwerken als ze op school zijn. We willen de ouders die dit nodig hebben, de juiste hulp kunnen bieden.

Vrijdag aanstaande stellen al deze mensen zich aan u voor en kunt u ze ook vragen stellen. Het koffie uurtje met juf Heidi is maandag 21 maart (zij werkt op vrijdag op een andere school).

Hoe werkt het online koffie-uurtje?

U stuurt mij een mail en u krijgt de dag van te voren een Teamslink. Deze app kunt u installeren op uw telefoon/ tablet of computer. Heeft u moeite met het installeren van deze app? Meester Mostafa is ma, di en woe bij ons op school. U kunt bij hem een afspraak maken om hier even samen naar te kijken!

Wij kijken uit naar het koffie-uurtje!

Namens het ONZE team,

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens

Kathelijne.lemmens@rvko.nl


Terug