Meten en wegen van de kinderen

Woensdag 12 oktober 2022

Beste ouders/verzorgers,

Uw kind zit op een Lekker Fit! basisschool. Dit betekent dat de school een gezonde en actieve leefstijl belangrijk vindt. Een keer per schooljaar vindt de meting van lengte en gewicht plaats en de verwerking van deze gegevens. De diëtist-leefstijlcoach meet en weegt de kinderen van groep 1 t/m 8 tijdens een gymles. De resultaten van de meting van lengte en gewicht worden besproken in het Fit!-Team van de school. Op basis hiervan wordt u eventueel begeleiding voor uw kind aangeboden.

Met de brief die alle kinderen vandaag mee naar huis krijgen, vragen wij uw toestemming voor de meting van lengte en gewicht bij uw kind en de verwerking van deze gegevens. Bij inschrijving op onze school heeft u hier waarschijnlijk ook al voor getekend, maar de Gemeente Rotterdam verplicht ons om dit nu opnieuw te vragen.

Ik wil u vragen om deze brief vóór het eind van de week weer bij de groepsdocent in te leveren, zodat ik de metingen kan voorbereiden.

Vriendelijke groet,

Ryan Slijkerman


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl