Aanvullende informatie bij de nieuwe leerkrachten

Donderdag 2 februari 2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

Tijdens het koffie-uurtje vanmorgen kreeg ik vragen over de nieuwe juffen die deze maand starten. Hierbij wat aanvullende uitleg.

Het leerkrachtentekort is heel groot. Landelijk zijn er 9700 arbeidsplaatsen niet vervuld. Lange tijd hebben we er hier geen last van gehad maar die tijd is voorbij. We moeten met elkaar creatief zoeken naar passende oplossingen.

We zijn een opleidingsschool en ervaren in het begeleiden van studenten. In iedere groep loopt een student stage.

De afgelopen jaren zijn er vanuit de gemeente, schoolbesturen en PABO’s verschillende oplossingen bedacht in leer- en werktrajecten. De zij-instromers mogen (afhankelijk van het stadium van hun opleiding) zelfstandig dagen voor de groep draaien. De 3e jaars leer- en werktrajectstudenten zijn excellente studenten die naast de dagen die ze stage lopen ook zelfstandig dagen voor de groep mogen. Alles onder begeleiding van de leerkracht bij wie ze in de klas meelopen, de opleidingscoördinator en de PABO. Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor de beoordeling. De leerlijn van de kinderen wordt gevolgd door de leerkracht, de leerkracht in opleiding en de intern-begeleider.

Ik begrijp dat het wennen wordt dat er meerdere gezichten voor een groep komen te staan. Onze kinderen zijn wel al gewend aan het feit dat er in iedere groep mensen stage lopen. Daarnaast is het leerkrachtentekort niet zo maar op te lossen. In Amsterdam hebben ze al aangekondigd dat een vaste leerkracht voor de groep gaat verdwijnen.

Als team en directie doen we echt ongelofelijk ons best om te zorgen dat alle kinderen iedere dag les krijgen. En ik kan u vertellen, achter de schermen is dat best een opgave.

We hopen op uw vertrouwen dat we alles zo goed als mogelijk regelen!

Bij vragen, kunt u altijd bij mij binnen lopen!

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl