Medezeggenschapsraad

Donderdag 13 april 2023

Beste ouders,

 

Ook op de Hildegardisschool hebben we een MR. Binnen de MR wordt er gesproken over (nieuw) beleid en afspraken binnen de school. De MR kent zes leden. De oudergeleding wordt vertegenwoordigt door: Sultan, Chaima en Jamila. Het personeel wordt vertegenwoordigt door: Juf Rita, juf Marieke en juf Lyan.

De MR vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en de medewerkers van de Hildegardisschool. Wanneer u vragen heeft omtrent beleid en afspraken binnen de school is uw eerste aanspreekpunt de groepsleerkracht of directie, natuurlijk afhankelijk van uw vraag. Mocht u punten hebben die u graag op de agenda van de MR ziet, kunt u deze doorgeven aan één van de ouders van de oudergeleding of mailen naar de voorzitter van de MR via hildegardis-mr@hildegardisschool.nl. Op dit moment is juf Lyan de voorzittter van de MR. Ook via de ouderkamer kunt u uw agendapunten kenbaar maken. 

Op de app zullen we u op de hoogte houden van wat er besproken wordt binnen de MR, onder andere door het delen van de notulen. Zojuist zijn de notulen van de laatste vergadering geupload. U kunt deze terugvinden op de app onder het tablad 'Ouders' -> 'MR'. Mocht u hierover vragen hebben, dan mag u natuurlijk altijd contact opnemen met één van de leden van de MR.

 

Namens de MR,

Juf Lyan


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl