Stel je kandidaat voor de Medezeggenschapsraad!

Maandag 19 juni 2023

Stel je kandidaat voor de Medezeggenschapsraad!

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde ouders die zich hiervoor beschikbaar willen stellen.

De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe drie overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Tijdens de vergaderingen kan de directeur als adviserend lid aanwezig zijn. Zij licht diverse agendapunten toe, doet mededelingen en beantwoordt de vragen van de MR. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies of instemmingsrecht.

Lijkt het u wat om zitting te nemen in onze MR? Mail dan voor 25 juni naar de secretaris van de MR: rita.ruigt@rvko.nl. Graag ontvangen wij van u een stukje waarin u  uzelf voorstelt en waarin u kort aangeeft wat de motivatie is om deel uit te gaan maken van de MR. Ook is het fijn als u een foto meestuurt. Verkiezingen komen er alleen indien meer dan 3 nieuwe kandidaten zich aanmelden. Uw inschrijving wordt dan gebruikt om u als kandidaat voor te stellen op de schoolapp zodat ouders weten op wie ze kunnen stemmen en waarom. Alle ouders krijgen de mogelijkheid om hun stem anoniem uit te brengen op de kandidaten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een huidig MR lid.


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl