Nieuwe samenstelling MR

Zondag 2 juli 2023

Beste ouders, verzorgers,

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van twee ouders uit de oudergeleding. We willen Chaima en Jamila bedanken voor het meedenken en hun input in de MR!

Zowel in de oudergeleding als in de personeelsgeleding hebben we nieuwe leden. We heten Habibe en Fatima van harte welkom en Sultan is herkozen! Ook heten we juf Enith van harte welkom!

Zo ziet de MR eruit:

Namens de ouders: Sultan Topaloglu, Habibe Coskun en Fatima el Morabit.
Namens het personeel: Rita Ruigt, Marieke Stapelkamp en Enith Ruiter

De MR heeft haar eigen e-mailadres: hildegardis-mr@hildegardisschool.nl.

We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking na de grote vakantie!

Met vriendelijke groet, namens het team,

Kathelijne Lemmens

 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl