Vreedzaam blok 1

Vreedzaam blok 1

Vrijdag 1 september 2023

Blok 1  

Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan zijn De Vreedzame School lessen ook weer begonnen. We werken momenteel aan blok 1: 'We horen bij elkaar'. Tijdens deze lessen werken de groepen aan de groepsvorming en een fijne sfeer in de klas. De kinderen stellen klassenregels op, leren samenwerken, op een respectvolle manier een mening uiten en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een goed sociaal klimaat in de klas. Bij de kleutergroepen worden de kinderen zich ook bewust van opstekers, tips en afbrekers. En leren zij 'Stop hou op!' te gebruiken. Voor vragen over blok 1 kunt u bij de groepsleerkracht terecht.  

  

U kunt thuis met uw kind kletsen over welke kinderen er in de klas zitten. Wat de taakjes zijn van uw kind. U kunt vragen naar de regels die de kinderen in de klas hebben gemaakt, wanneer je stop hou op! gebruikt en u kunt het hebben over opstekers en afbrekers met uw kind. 


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl