We beginnen om half 9!

We beginnen om half 9!

Woensdag 6 september 2023

Beste ouder(s), verzorger(s),

De deuren van de school gaan open om 8.20u en sluiten om half 9. De juf of meester start dan met de les. Het is fijn als uw kind dan ook in de klas zit. 

We merken dat een aantal kinderen te laat komt. Dit zorgt voor onrust in de groepen en deze kinderen missen direct al lestijd. Wij zijn verplicht bij te houden welke kinderen niet op tijd komen. De leerplicht gaat ervan dat er bij te laat komen sprake is van ongeoorloofd verzuim. Bij controle kan dit beboet worden.

Bij drie keer te laat komen, wordt u als ouder uitgenodigd voor een gesprek bij de leerkracht. Bij nog een keer drie keer te laat komen, volgt een gesprek met de intern begeleider over het belang van op tijd in de klas zijn. Bij nog drie keer te laat komen volgt een gesprek met de directie en een melding bij de leerplichtambtenaar. 

Dus, zet de wekker op tijd!

Met vriendelijke groet,

Kathelijne Lemmens en Margreet Boudeling

Directie Hildegardisschool


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl