Uw mening gevraagd: kwaliteitsonderzoek!

Uw mening gevraagd: kwaliteitsonderzoek!

Vrijdag 10 november 2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen wij uw aandacht vragen voor een oudertevredenheidsonderzoek. Dit tweejaarlijks onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in de ervaringen van kinderen, ouders en medewerkers van school.

Als onderdeel van dit onderzoek willen wij graag de mening van ouders verzamelen. Hierbij spelen uw inzichten een belangrijke rol. Uw feedback draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onze school en het onderwijs dat wij bieden aan jullie kinderen.

Om dit te realiseren, vragen wij vriendelijk om de vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten en kan worden gedaan via de computer. De vragenlijst wordt maandag 13 november verstuurd naar uw e-mail adres dat bij ons bekend is.

De vragenlijst kan uiterlijk tot 24 november 2023 worden ingevuld. Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het invullen van deze vragenlijst kunt u juf Jane uit de ouderkamer benaderen. Er zitten ook ouders klaar in de ouderkamer om u te helpen met invullen.

Uw feedback wordt gewaardeerd. We zullen hier actief mee aan de slag gaan. De uitkomsten zullen ook met u gedeeld worden.

Alvast bedankt voor uw medewerking en succes met het invullen van de vragenlijst.

 

Met vriendelijke groet,

 

juf Kathelijne en juf Margreet

directie Hildegardisschool


Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl