Schooltijden

Schooltijden

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

Groep 1 t/m 8                                 :              08.30 - 15.15 uur

Woensdag

Groep 1 t/m 8                                 :              08.30 - 12.00 uur

 

We hebben op de Hildegardisschool een continu rooster.

Alle kinderen blijven over. De kinderen spelen met overblijf

in twee groepen buiten.

Groep 1-2 en groep 4a, 4b, 6 en 8 van 12.00 uur tot 12.30 uur

Groep 3, 5, 7a en 7b van 12.30 uur tot 13.00 uur

Groep 1-2 speelt op het achterplein, de andere groepen op het Johan Idaplein.

 

De deur gaat 10 minuten voor schooltijd open. Met slecht weer of als het erg koud is gaat de deur iets eerder open. Voor en na schooltijd is er ongeveer 15 minuten toezicht rond de school. De groepen PSZ - 1/2 gebruiken de ingang bij de kleine speelplaats, de groepen 3, 4 en 5 gaan via de voordeur in de Verbraakstraat naar binnen en naar buiten. De groepen 6, 7 en 8 nemen de ingang in de Louwerslootstraat.

 

Op tijd komen

 De deuren van de school gaan open om 8.20u en sluiten om half 9. Op dinsdag en vrijdag mag u tot half 9 mee naar binnen. De juf of meester start dan met de les. Het is fijn als uw kind dan ook in de klas zit. 

Wanneer uw kind niet of school kan komen of te laat is, laat het ons dan even weten. Dit kan via de absentiemelder of door ons te bellen op 010-4656840. Als wij niks gehoord hebben, bellen we u om te vragen waar uw kind is.

We merken dat een aantal kinderen te laat komt. Dit zorgt voor onrust in de groepen en deze kinderen missen direct al lestijd. Wij zijn verplicht bij te houden welke kinderen niet op tijd komen. De leerplicht gaat ervan dat er bij te laat komen sprake is van ongeoorloofd verzuim. Bij controle kan dit beboet worden.

Bij drie keer te laat komen, wordt u als ouder uitgenodigd voor een gesprek bij de leerkracht. Bij nog een keer drie keer te laat komen, volgt een gesprek met de intern begeleider over het belang van op tijd in de klas zijn. Bij nog 3 keer te laat komen volgt een gesprek met de directie en een melding bij de leerplichtambtenaar. 

Dus, zet de wekker op tijd!

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl