Verzuim

Verzuim

Verzuim moet ten aller tijden worden aangevraagd. Als u een feest, begrafenis of er zijn ernstige omstangdigheden en uw kind kan niet naar school komen, dan moet u een afspraak maken met de directeur. 

Samen wordt er dan gekeken of wij u verlof mogen verlenen. 

Als er verlof wordt toegezegd, dan ontvangt u daarvoor een formulier van de directeur. Zonder formulier is er geen toestemming!

U kunt niet verlof aanvragen voor extra vakantietijd. Leerplicht is hierbij streng en controleert regelmatig. De boete hiervoor is hoog.

Mocht u verlof nodig hebben, kom dan bij de directeur langs.

Ook bij veelvuldig te laat/ ziekmelden, kan na een aantal waarschuwingen van school leerplicht worden ingeschakeld.

Alle kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn verplicht om naar school te gaan. 

Terug