De Hildegardisschool

De Hildegardisschool

 

De Hildegardisschool is een school voor katholiek basisonderwijs. Wij leren de kinderen alle vaardigheden die nodig zijn om zich naar eigen vermogen in het voortgezet onderwijs en in de maatschappij verder te kunnen ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen hun cognitieve vaardigheden ontwikkelen en dat ze ontdekken waar hun talenten liggen. We vinden het daarnaast van belang dat de kinderen leren goed voor zichzelf, de ander en de wereld te leren te zorgen. 

Onze school is een multiculturele school met verschillende geloven. We accepteren, vanuit onze katholieke achtergrond, alle kinderen ongeacht hun achtergrond. We zien onszelf als een ontmoetingsschool. Het is fijn als kinderen op jonge leeftijd op school met elkaar in aanraking komen, nieuwsgierig zijn en elkaar leren kennen. We besteden veel aandacht aan normen en waarden. De Vreedzame School is een methode voor sociale vaardigheden die door de hele school heen ademt. Het is een manier van met elkaar omgaan binnen de school en in de wijk. Binnen ons pedagogisch klimaat is aandacht voor de relatie, competentie en autonomie van het kind. 

De school heeft 270 leerlingen en we hebben twee locaties: het hoofdgebouw staat aan het prachtige groene Johan Idaplein. De dependance staat aan de Louwerslootstraat en heeft een mooi podium. 

Met de kinderen, leerkrachten en ouders werken we samen. Samen staan we sterk! Aan de school is het kinderdagverblijf/BSO Droomplaats "Samen" en de peuterspeelzaal "de Krokodil"van Peuter en Co betrokken. Zij hebben een plek in onze school.

Klik op de links hieronder om filmpjes over onze school te bekijken. 

 

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl