KDV en BSO

KDV en BSO

Op de Louwerslootstraat is het kinderdagverblijf en BSO van de Droomplaats gevestigd. Zij heten Droomplaats "Samen". Een fijne plek voor de allerkleinste onder ons, waarbij ze gestimuleerd worden tot ontwikkeling en groei. Er is een babygroep, een dreumesgroep en een peutergroep aanwezig.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor voorschoolse en naschoolse opvang voor de kinderen uit de wijk.

Terug