Groep 8

Groep 8

 

Algemene informatie over groep 8:

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool. De meeste kinderen worden of zijn 12 jaar.

In groep 8 is vaak al goed te beoordelen wat kinderen al kunnen van de basisschoolleerstof en kan er gedifferentieerd gewerkt worden. Dat gebeurt ook bij Taal en Rekenen. De didactiek van Taal actief (voor spellen en taalverkenning) is uitgewerkt volgens het IGDI – model (interactief, gedifferentieerd, directe instructie). De oefen- en verwerkingsopdrachten zijn op drempel-, basis – en verrijkingsniveau. Voor leesbegrip gebruiken we het computerprogramma Estafette, waarbij alle leerlingen een inlogcode krijgen om thuis te kunnen oefenen met strategieën waar ze moeite mee hebben. Bij de luister- en spreeklessen leren de kinderen wat communicatiemodellen zijn en ze leren ze toepassen, wat  een betoog is, een verslag maken, een mindmap maken, discussie voeren en debatteren volgens regels. Woordenschat wordt dagelijks geoefend a.d.h.v. coöperatieve werkvormen.

De methode Wereld in getallen kent ook drie niveaus nl. minimum, basis en plus niveau. We oefenen wekelijks met Bijlesmeester om kinderen vaardiger te maken in het vertalen van een verhaaltje naar een rekenbewerking. Dat is ook wat Cito van ze vraagt. Ook oefenen we vanaf de start van het schooljaar een keer in de week met cito strategieën.

Engels:
Take it easy is een lesmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Kortom: een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs.

Met de methode Estafette werken we ook aan studievaardigheden. Voor verkeerslessen gebruiken we de Jeugd Verkeerskrant met 8 thema’s per leerjaar.

Wereldverkenning bestaat uit aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Hierbij wordt goed gebruik gemaakt van filmpjes en verwerking in de vorm van taken. De kinderen krijgen leerhuiswerk om zich voor te bereiden op de toetsen.

Met DVS (De Vreedzame School) werken we aan sociale vaardigheden en goed burgerschap. Belangrijk in groep 8 zijn de volgende thema’s: Mediatie, vergaderen en commissies, democratie, grenzen stellen en afscheid nemen.

Hoogtepunten in groep 8 zijn de adviesgesprekken, eindcito, eindmusical en het kamp.

Naast de methodische lessen zijn er elk jaar lessen van Bureau Halt, LEV, Politie en bliksemstages (georganiseerd vanuit Jinc). Ook worden de kinderen goed voorbereid op het VO door middel van bezoeken aan verschillende VO scholen en de Scholenmarkt.

Terug

Verbraakstraat 7

3036 MR Rotterdam

010 4656840

hildegardis.dir@nullrvko.nl